Chính sách giao hàng
Gọi / Zalo:  033 44 13586

Chính sách vận chuyển, giao nhận(*)

  • Hàng hóa được giao nhân tại kho của Bên bán giữa Bên mua và Bên bán, việc vận chuyển do Bên mua tự quyết định. Trong trường hợp Bên mua không thể có mặt tại kho của Bên bán, Bên mua có thể ủy quyền cho bên thứ 3 đến kiểm tra, giao nhận hàng hóa, chi phí trả cho bên thứ 3 do Bên mua chi trả.

(*) Chính sách của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp nhu cầu thực tế của thị trường và qui định của Pháp luật.

 

Liên hệ

Shopđokhí.com trực thuộc:

TESIN VIỆT NAM

Tầng 9, #905 Tòa C6-K2, Mỹ Đình 1, Hà Nội 

 

  +84 024 6261 5111
  info(a)tesin.com.vn
  h3llomrthao
  h3llomrthao

 

Bản đồ

Bản đồ đến TESIN Việt Nam

Đ/c: Tầng 9, #905 Tòa C6-K2, Mỹ Đình 1, Hà Nội