Bộ bình khí hiệu chuẩn máy đo khí thải TESTO

Bình khí hiệu chuẩn máy đo khí thải
Bình khí hiệu chuẩn máy đo khí thải

Bộ bình khí hiệu chuẩn máy đo khí thải TESTO gồm có một số loại khí sau.

(Tuỳ nhu cầu khách hàng và khả năng trộn khí mà nồng độ, thể tích bình khí hiệu chuẩn máy đo khí thải có thể khác nhau)

Các loại bình khí chuẩn hiệu chuẩn máy đo khí thải TESTO
Các loại bình khí chuẩn hiệu chuẩn máy đo khí thải TESTO
  1. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL (Bình nhôm, dung tích 34L khí), mã hàng: C009117, thành phần: 10% O2, khí nền N2, hãng sx: Calgaz Anh Quốc
  2. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 10AL (Bình nhôm, dung tích 116L khí), mã hàng C006687, 10AL 400PPM NO/N2, hãng sx: Calgaz Anh Quốc
  3. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 2AL (Bình nhôm, dung tích 34L khí), mã hàng: C016283, thành phần: 300PPM NO2, khí nền AIR, hãng sx: Calgaz Anh Quốc
  4. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model 2AL (Bình nhôm, dung tích 34L khí), mã hàng: C017096, thành phần: 500ppm SO2, khí nền N2, hãng sx: Calgaz Anh Quốc
  5. Bình khí thí nghiệm để thử máy đo khí, model: 8AL (Bình nhôm, dung tích 58L khí), mã hàng: C011485, thành phần: 1500PPM CO, khí nền N2, hãng sx: Calgaz Anh Quốc

Chứng chỉ: CO/CQ của Nhà sản xuất hoặc phòng thương mại + Chứng nhận thành phần khí của NSX

Chứng nhận xuất xứ CO phòng thương mại của Calgaz Anh Quốc
Chứng nhận xuất xứ CO phòng thương mại của Calgaz Anh Quốc
Chứng nhận xuất xứ CO của Calgaz
Chứng nhận xuất xứ CO của Calgaz
Chứng nhận chất lượng CQ của Calgaz
Chứng nhận chất lượng CQ của Calgaz
Chứng nhận thành phần khí của Calgaz Anh Quốc
Chứng nhận thành phần khí của Calgaz Anh Quốc

Leave a comment