Đầu báo khí từ xa, Model SafEye, hãng Spectrex US

Đầu báo khí từ xa, Model SafEye, hãng Spectrex US
Đầu báo khí từ xa, Model SafEye, hãng Spectrex US

Phát hiện khí Hydrocarbon gây cháy nổ

Hệ thống an toàn “Flash Source” (1) được sử dụng trong phiên bản 900 và 300, đã đưa ra những công nghệ đã được chứng minh là tốt để phát hiện nhanh các khí hoặc hơi dễ cháy trên một “Line of Sight” (2) với khoảng cách lên đến 600 Ft (200m) và được tạo nên để đảm bảo độ tin cậy và tiếp tục hoạt động trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Đầu báo khí từ xa SafEye của hãng Spectrex US đáp ứng được tất cả các yêu cầu an toàn trên về khí cháy nổ.

Flash Source” (1)  được hiểu là một hệ thống để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ. Nhằm ngăn chặn những dấu hiệu ban đầu có nguy cơ gây cháy nổ (hay những nguồn tia lửa ban đầu)

Line of Sight” (2)  có nghĩa là một hướng mà để quan sát một đối tượng cụ thể (ở đây là khí và hơi dễ cháy)

Phát hiện khí độc

Dòng máy dò khí độc Quasar Open Path cung cấp khả năng phát hiện nhanh chóng và đáng tin cậy các khí và hơi H2S và Amoniac độc hại trong tầm nhìn lên đến 200ft (60m) và được chế tạo để hoạt động liên tục trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt.

List of products:

Một số đầu báo khí có thể tham khảo như đo khí cháy nổ Hydrocarbon (SafEye Quasar 900), đo khí độc H2S, NH3 ( SafEye Quasar 950 -H2S, SafeEye Quasar 960 -NH3)

Leave a comment