Hiệu chuẩn máy đo khí cầm tay RAE systems, BW Honeywell, MSA

Hieu chuan may do khi
Hieu chuan may do khi

Áp dụng đối với các dòng máy đo khí cầm tay RAE systems, BW Honeywell, MSA

“ANH VU gas detection” là đại diện của các hãng máy đo khí lớn như RAE systems, BW Honeywell và MSA Mỹ, Chúng tôi nhận cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn như sau:

Hiệu chuẩn máy đo khí RAE systems với các Model phổ biến

  • Qrae II: Đo khí LEL/O2/CO/H2S
  • Qrae 3: Đo khí LEL/O2/CO/H2S
  • MultiRAE / MultiRAE Lite / MultiRAE Pro: Đo 1 đến 6 loại khí khác nhau
  • Các máy đo khí hữu cơ dễ bay hơi như: MiniRAE 3000, ppbRAE 3000, MiniRAE lite
  • Các loại khí phổ biến để hiệu chuẩn gồn: LEL, O2, CO, CO2, H2S, O2, I-C4H8, N2, NH3…

Hiệu chuẩn máy đo khí BW Honeywell

  • Là đại lý uỷ quyền của Honeywell, chúng tôi có sẵn những loại khí phổ biến để hiệu chuẩn như: LEL, O2, CO, CO2, H2S, O2, I-C4H8, N2, NH3…, một số loại khí không phổ biến sẽ được hiệu chuẩn chéo hoặc gửi sang các đối tác của chúng tôi thực hiện.
  • Những Model phổ biến là: GasAlertMicroClip XT/XL/X3, GasAlertQuattro, GasAlertMax XT II, GasAlertMicro 5, BW Ultra, BW Flex

Hiệu chuẩn máy đo khí cho tàu biển

Đặc thù tàu biển cần 2 loại máy đo khí phổ biến:

  • Máy đo khí 4 thành phần loại có bơm: Để kiểm tra khí LEL/O2/CO và H2S trong không gian kín hay gọi là không gian hạn chế: 1 tàu 2 cái
  • Máy đo khí 4 thành phần loại không bơm: Đo khí LEL/O2/CO và H2S dùng bảo vệ cá nhân: Mỗi thuyền viên 1 cái
  • Ngoài ra một số tàu chở hàng đặc biệt cần đo thêm môt số khí hữu cơ dễ bay hơi khác.

Refer to the popular 4-gas detector models available on the market

Trên tàu cũng phải có dụng cụ để hiệu chuẩn và Bump test theo qui định. Tuy nhiên, định kỳ cần phải làm dịch vụ bảo trì ít nhất 6 tháng / lần.

1 comment

Leave a comment