Bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S, GV-110S

Bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S
Bơm lấy mẫu khí Gastec GV-100S

Bơm lấy mẫu khí Gastec là thiết bị hỗ trợ trong hoạt động quan trắc môi trường không khí. Thiết bị Gastec gồm các ống phát hiện nhanh khí và bơm lấy mẫu khí cầm tay GV-100S; GV-110S dùng xác định nhanh nồng độ khí cần đo tại hiện trường

 • Gastec GV-100S là đo đếm theo số vòng lấy mẫu , 
 • Gastec GV-110S Nhớ số lần lấy mấu khí trên bơm lấy mẫu khí

Đặc trưng của thiết bị

 • Thiết kế nhỏ gọn, dáng đẹp, dễ cầm, cầm bằng một tay dễ dàng. Thao tác bơm không tạo ra tia lửa điện,  thân được bọc bằng vật liệu đàn hôi
 • Hoàn toàn kín, tạo chân không. Đầu bơm có dao cắt ống phát hiện khí nhanh, thuận tiện khi sử dụng.
 • Thao tác lấy mẫu khí nhẹ nhành, thể tích lấy mẫu khí tối thiểu 50ml (1/2 chu kỳ lấy mẫu khí)
 • Thao tác lẫy mẫu khí nhanh chóng và dễ dàng, qui trình lấy mẫu khí với thể tích 50ml hoặc 100ml, biết được chính xác điểm kết thúc của qui trình lấy mẫu.

Thông số kỹ thuật của thiết bị

 • Lấy được mẫu với thể tích 50ml, 100ml và n x 100ml
 • Nhớ số lần lấy mấu khí trên thiết bị

Thiết bị gồm có

 • Thiết bị chính
 • 3 đầu đệm
 • 1 tấm đệm
 • 1 túi cầm tay

Ứng Dụng

 • Bơm lấy mẫu khí Gastec sử dụng để đánh giá môi trường trong các ngành công nghiệp dầu khí hóa chất, trong bệnh viện, dược phẩm, phòng thí nghiệp, nhà sạch, môi trường làm việc, trong các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, để xác định, kiểm tra, định tính, định lượng, quan trắc thành phẩn khí cần kiểm tra trong môi trường sử dụng thường được sử dụng trong các trung tâm y tế dự phòng, trung tâm quan trắc môi trường, trong nhà máy ở các khu công nghiệp.

Hình ảnh thực tế Gastec GV-100S

Leave a comment