Đầu đo khí cố định

Đầu báo khí (hay đầu dò khí cố định) là các thiết bị phát hiện, giám sát khí được lắp đặt cố định và kết nối với các hệ thống giám sát tự động từ xa thông qua các giao diện truyền thông công nghiệp ( RS232, RS485..) cho kết quả chính xác và có thể quản lý, hiển thị trên hệ thống điều khiển.
Các đầu đo khí chỉ có thể phát hiện các khí đơn: khí cháy nổ, khí độc, khí hữu cơ VOC: (NH3), Chlorine (CI2), Chlorine Dioxide (CLO2), Ethylene Oxide (ETO), Germane (G2H4), Hydrogen Fluoride (HF), Hydrogen Cyanide (HCN), CO, Phosphine(PH3), H2S, NO, Nitrogen Dioxide (NO2), O2, Ozone, H2… Các thiết bị này được ứng dụng hầu hết trong các ngàng công nghiệp như : Hằng hải, Dầu khí, Sản xuất CN, Luyện kim, Xây dựng, Xử lý nước thải…

Hiển thị tất cả 10 kết quả