Máy đo khí cháy nổ

Máy đo khí cháy nổ (hay máy đo khí LEL) là dòng máy phân tích các nồng độ khí gây cháy, nổ có trong môi trường để cảnh báo, báo động khi môi trường đạt ngưỡng cháy nổ gây nguy hiểm cho con người.

Khí dễ cháy và khí O2 có trong môi trường có thể phản ứng với nhau gây ra cháy nổ. Điều này là rất nguy hiểm đối với con người, cũng như tài sản của doanh nghiệp nên cần có biện pháp phòng tránh trước khi điều đó xảy ra. Do đó máy đo khí LEL là thiết bị cần thiết để giám sát và theo dõi trước những mối nguy hại từ khí dễ cháy.
Các hãng sản xuất sử dụng các công nghệ cảm biến để phát hiện khí LEL như: cảm biến xúc tác và cảm biến hồng ngoại IR (tuy nhiên IR rất ít được sử dụng vì giá thành rất cao, nhưng độ chính xác cũng rất cao).

Tùy vào các hãng sản xuất mà máy đo khí dễ cháy có thể đo được các khí sau: Hydrogen, Methane, Propane, n-Butane, n-Pentane, n-Hexane, n Octane, Methanol, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Acetone, Ammonia, Toluene, Gasoline (Unleaded)…

Hiển thị tất cả 2 kết quả