Máy đo khí cháy nổ

Máy đo khí cháy nổ (hay máy đo khí LEL) là dòng máy phân tích các nống độ khí cháy có trong môi trường để cảnh báo, báo động khi môi trường đạt ngưỡng cháy nổ gây nguy hiểm cho con người và tài sản của doanh nghiệp
Khí dễ cháy và khí O2 có trong môi trường có thể phản ứng với nhau gây ra cháy nổ điều này là rất nguy hiểm đối với cong người nên cần có biến phát phòng tránh trước khi điều đó xảy ra. Do đó máy đo khí LEL là thiết bị cần thiết để giám sát và theo dõi trước những mối nguy hại từ khí dễ cháy
Các hãng sản xuất sử dụng các công nghệ cảm biến để phát hiện khí LEL như : cảm biến xúc tác và cảm biến hồng ngoại IR ( tuy nhiên IR rất ít được sử dụng vì giá thành rất cao, nhưng độ chính xác cũng rất cao)
Tùy vào các hãng sản xuất mà máy đo khí cháy nổ có thể đo được các khí sau: Hydrogen, Methane, Propane, n-Butane, n-Pentane, n-Hexane, n Octane, Methanol, Ethanol, Isopropyl Alcohol, Acetone, Ammonia, Toluene, Gasoline (Unleaded)…

Hiển thị tất cả 2 kết quả