713

Van xả khí phổ biến nhất do Calgaz cung cấp là dòng 700. Các bộ điều chỉnh lưu lượng khí cố định này được cài đặt trước và kiểm tra lưu lượng hoàn toàn tại nhà máy để đảm bảo khí đến tay người dùng đã được hiệu chỉnh hoàn hảo theo nhu cầu của khách hàng

Van xả (có điều chỉnh lưu lượng) Calgaz 713 tiết kiệm lưu lượng này được thiết kế đơn giai đoạn, và có thể được sử dụng với bình khí Calgaz 34s (Calgaz 7HP-phổ biến nhất là bình khí Isobutylen dùng hiệu chuẩn máy đo khí VOC). Mỗi bộ điều chỉnh được thiết kế để xả khí ở tốc độ dòng chảy theo yêu cầu của khách hàng.

Hiển thị kết quả duy nhất