7HP

Calgaz cung cấp khí hiệu chuẩn trong hai loại bình khí thép nhỏ. 7HP chứa 34 lít khí và 7EOC chứa 17 lít khí. Mỗi loại chai khí được lắp một van CGA 600. Các chai được cung cấp trên toàn thế giới ngoại trừ châu Âu và chỉ được sử dụng cho khí không phản ứng khi yêu cầu thể tích nhỏ.

Hỗn hợp khí chuẩn Calgaz, chứa trong bình thép Calgaz 7HP, 34 Lít khí

Bình khí hiệu chuẩn hãng Calgaz, Model cỡ bình 7HP, chứa 34 lít khí ở 494 psig/34 bar. Các loại khí tiêu chuẩn: Nitrogen, CH4, I-C4H8, I-C4H10, O2

Hiển thị tất cả 10 kết quả