BW Icon

Máy đo 4 loại khí tiêu chuẩn với màn hình biểu tượng Honeywell BW Icon là máy đo 4 khí có tuổi thọ cố định, 2 năm. Điều đó có nghĩa là bạn có thể bật và kích hoạt hai năm bảo vệ mà không cần thay thế cảm biến hoặc pin – và không có chi phí phát sinh. Honeywell BW Icon có thể dò đồng thời giám sát 4 loại khí mà người lao động thường xuyên phải đối mặt nhất bao gồm: O2, H2S, LEL và lựa chọn CO hoặc SO2.

  • Thời gian Pin hoạt động 2 tháng sau 1 lần sặc
  • Bluetooth kết nối điện thoại thông minh
  • Cảm biến LEL hồng ngoại năng lượng thấp IR
  • Thêm tuỳ chọn cảm biến SO2
  • Tuổi thọ của máy cố định là 2 năm
  • Biểu tượng điều khiển máy đo khí dễ hiểu không cần đào tạo

Hiển thị tất cả 4 kết quả