Drager (Draeger)

Máy đo khí Drager (Draeger) (hay Thiết bị phát hiện khí Drager) là nhà sản xuất máy đo khí của Đức. Drager là thương hiệu trăm năm, hãng có những Model nổi bật sau:

  • Đo khí đơn chỉ tiêu: Drager Pac 3500; Pac 5500; Pac 7000. Phát hiện các khí CO; H2S; O2; PH3; CO2; SO2; NO2; Cl2; NH3; OV; OV-A; NO
  • Đo nồng độ 4 khí: Drager X-am 2500, tùy chọn phát hiện 4 khí trong các khí sau: Combustible; Carbon Monoxide (CO); Hydrogen Sulfide-LC (H2S); Oxygen (O2); Nitrogen Dioxide (NO2); Sulfur Dioxide (SO2)
  • Đo khí đa chỉ tiêu: Drager X-am 5000; Drager X-am 5600. Có khả năng phát hiện các khí: O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, PH3, SO2,O3, Amine, Odorant, COCl2 dễ cháy nổ và độc hại cũng như các khí bay hơi hữu cơ.
  • Xem thêm thông tin sản phẩm trên Website của Drager (Draeger) tại đây

Hiển thị 1–12 của 21 kết quả