PGM-1820

Máy đo khí cháy LEL, Model Honeywell RAE ToxiRAE Pro LEL PGM-1820 sử dụng trong môi trường nơi khí dễ cháy có thể đe dọa tới những công nhân của bạn và phương tiện của bạn, tài sản của bạn. Loại máy đo đơn khí không dây này có thể cung cấp rõ ràng cái bạn cần để đối phó nhanh với những sự cố.

Các tính năng của Honeywell RAE ToxiRAE Pro LEL PGM-1820 được mở rộng nhiều hơn cả trong nhóm các loại máy cùng loại với nó, hơn nữa, nó được tích hợp thêm 55 hiệu số điều chỉnh để cải thiện độ chính xác của máy. Kết nối không dây chuyển tiếp dữ liệu theo thời gian thực về việc tiếp xúc nồng độ khí ở mức giới hạn nổ dưới trực tiếp về trung tâm điều khiển mang tới định dạng %LEL. Thiết kế của Máy đo khí ToxiRAE Pro LEL PGM-1820 rất chắc chắn bảo đảm không bị nhiễu trong phạm vi làm việc, dễ dàng thay thế cảm biến, bộ lọc pin.

Hiển thị tất cả 2 kết quả