PGM-2500 / PGM-2500P

Máy đo 4 khí RAE systems Qrae 3 PGM-2500 / PGM-2500P có thể tùy chọn đo 4 trong các loại khí sau: LEL, OXY, KHÍ ĐỘC CO, H2S, NH3, CL2, NO2, SO2, HCN, NH3, PH3

RAE systems Qrae 3 PGM-2500 / PGM-2500P là dòng máy đo khí đa chức năng, thiết kế chắc chắn, tích hợp 4 cảm biến trong một máy và có 2 model là đo kiểu bơm hút khíđo kiểu khuếch tán khí, máy cung cấp khả năng theo dõi liên tục sự tiếp xúc của người lao động với các chất khí O2, khí dễ cháy, và khí độc hại, bao gồm các khí H2S, CO, SO2, HCN và ứng phó trong môi trường độc hại.

Hiển thị tất cả 3 kết quả