ToxiRAE II

Máy đo đơn khí độc ToxiRAE II PGM-1100 Series, hãng RAE systems USA là loại máy đo đơn khí đầy đủ tính năng, nhỏ và gọn nhẹ để có thể đeo lên đai lưng hoặc đồng phục, cung cấp khả năng bảo vệ cho các cá nhân trong nhiều môi trường khác nhau.

Máy đo khí độc ToxiRAE II có thể tùy chọn cảm biến đo những loại khí sau: H2S, CO, O2, NH3, CL2, CLO2, HCN, NO, NO2, PH3, SO2. Máy được sản xuất bởi hãng RAE systems USA by Honeywell.

(*) Máy đã ngừng sản xuất, tham khảo Model BW Solo thay thế

Hiển thị tất cả 11 kết quả