Shop

Máy đo khí cầm tay và Đầu báo khí gắn cố định hãng MSA, BW Honeywell, RAE systems, Crowcon, ISC… Đo khí: Ex LEL; O2; CO; CO2; H2S; CH4; HCl; NO; NO2; NOx; NH3; HF; H2; SO2; Cl2; ClO2…