Đầu dò khí phòng nổ, lắp cố định Crowcon TXgard-IS+, có màn hình 

Đầu dò khí phòng nổ, lắp cố định Crowcon TXgard-IS+

TXgard-IS+ là đầu dò khí cấp phòng nổ an toàn về bản chất Intrinsically Safe (I.S.) để phát hiện nồng độ khí độc và khí Oxy, loại có màn hình LCD hiển thị.