Máy đo khí GMI PS200, đo 4 khí LEL O2 CO H2S

Máy đo khí Teledyne GMI PS200

Máy đo khí PS200 Series phát hiện tất cả hỗn hợp có thể có các khí LEL, O2, CO, H2S, bao gồm cả phát khí các khí đơn lẻ. Ngoài việc hiển thị đồng thời các giá trị nồng độ khí đọc được, người dùng có thể bắt đầu việc bumptest  bất cứ lức nào.… Continue reading Máy đo khí GMI PS200, đo 4 khí LEL O2 CO H2S

Máy giám sát khí vùng rộng Honeywell BW RigRat

Máy đo khí khu vực Honeywell BW RigRat

Honeywell BW RigRat là thiết bị giám sát đa khí theo khu vực, được thiết kế hoàn toàn mới để đo, dò, phát hiện, giám sát, các khu vực tiềm ẩn nguy hiểm khí