Máy đo khí cao cấp Crowcon Triple Plus+, đo 4 khí 

Máy đo khí Crowcon Triple Plus+

Crowcon Triple Plus+ là thế hệ mới nhất của dòng Triple cho việc đo khí Oxy, khí dễ cháy và khí độc. Có thể tùy chọn đo 4 khí đồng thời: LEL, H2S, CO, O2…