Máy đo khí độc Ventis MX4, LEL/O2/CO/H2S

Máy đo khí độc Ventis MX4

Máy đo khí độc Ventis MX4 đo được đến 4 khí đồng thời, nhỏ gọn, dễ thao tác, 2 tùy chọn có hoặc không có bơm lý tưởng cho môi trường làm việc an toàn